February 02, 2022
English Version
Welcome To अमरावती महानगर पालिका
 प्रशासन मुख्य   मुख्य पृष्ठ  
  •    क्विक लिंक्स
  •    स्थानिक संस्था कर
  •    तक्रार
अनधिकृत जाहिराती व होर्डिंग्सच्या तक्रारी करीता टोलफ्री नंबर 1800-233-6440 / 1800-233-6441
Details...
SMS Complaint करण्यासाठी तक्रार कोड सोबत आपल्या तक्रारीचे विवरण 9970001312 या नंबर वर SMS करा
किंवा
टोल फ्री क्रमांकावर बोला 1800-233-6450

विभाग निहाय तक्रार कोड व संपुर्ण माहिती येथे पाहावी
  •    डाऊनलोड
  •    मतदान

ही सुवीधा सध्या उपलब्ध नाही.

                   SMS Complaint Service

 

अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रात तक्रार नोंदवीण्याकरिता


     अतिक्रमण, सार्वजनिक नळ / पाणी, बांधकाम (रस्ते/नाले/इमारत), उद्यान,
    स्वच्छता (सफाई/औषध फवारणी) ईत्यादी संबंधित तक्रार करिता   
     खालील दिलेल्या विभाग संबंधित कोड (SMS Code) सोबत आपल्या तक्रारीचे विवरण

     9970001312 या नंबर वर SMS करुन आपली तक्रार नोंदवा.

  Call on Toll-Free number
1800-233-6450


    SMS Complaints
<complaint-code><space> Your Message and send to 9970001312.


   >> SMS Complaints सेवा वापरायची कशी ? माहिती पुस्तीका पाहा
   >> SMS Complaint System - How to use ? (User Manual) Download here


   >> Download Android Mobile App for SMS Complaints Download here
  संपर्क साधण्यासाठी टोल फ्री क्रमांक 1800-233-6450 उपलब्ध आहे.
  You can also call our Toll-Free number 1800-233-6450.  

 

    Smart City Suggestions        SMS Code: ACS

  अक्र.   विभाग   तपशील   कोड (SMS Code)
  1     Smart City     Suggestions   ACS

 

    1. अतिक्रमण विभाग        Department Code: AC01

  अक्र.   विभाग   तक्रारीचा प्रकार   तक्रार कोड (SMS Code)
  1     अतिक्रमण विभाग     रस्त्यावरील अतिक्रमण   AC011
  2     अतिक्रमण विभाग     सार्वजनीक गल्लीतील अतिक्रमण   AC012
  3     अतिक्रमण विभाग     अवैध बांधकाम   AC013
  4     अतिक्रमण विभाग     अनधिकृत जाहिराती व होर्डिंग्स   AC014
  5     अतिक्रमण विभाग     इतर अतिक्रमण   AC015

 

     2. उद्यान विभाग        Department Code:AC021

  अक्र.   विभाग   तक्रारीचा प्रकार   तक्रार कोड (SMS Code)
  1     उद्यान विभाग     उद्यान संबंधीत तक्रार   AC021
  2     उद्यान विभाग     वृक्ष प्राधिकरणसंबंधी तक्रार   AC022
  3     उद्यान विभाग     अवैध वृक्षतोडबाबत तक्रार   AC023
  4     उद्यान विभाग     इतर   AC024

 

     3. कार्यकारी अभियंता 2      Department Code: AC03

  अक्र.   विभाग   तक्रारीचा प्रकार   तक्रार कोड (SMS Code)
  1     कार्यकारी अभियंता 2   पाणीपुरवठा   AC031
  2     कार्यकारी अभियंता 2   हातपंप दुरुस्ती   AC032
  3     कार्यकारी अभियंता 2   सार्व.नळ दुरुस्ती   AC033
  4     कार्यकारी अभियंता 2   विद्युत पंप बोअरवेल/ सार्वजनिक विहीर   AC034

 

     4. स्वच्छता विभाग      Department Code: AC04

  अक्र.   विभाग     तक्रार कोड (SMS Code)
  1     स्वच्छता विभाग   झोन क्र 1   AC041
  2     स्वच्छता विभाग   झोन क्र 2   AC042
  3     स्वच्छता विभाग   झोन क्र 3   AC043
  4     स्वच्छता विभाग   झोन क्र 4   AC044
  5     स्वच्छता विभाग   झोन क्र 5   AC045
तक्रारीचा प्रकार - (नाली/रस्ते/गटार सफाई,कचरा उचलणे, सांडपाणी व्यवस्थापण, बेवारस प्राणी, औषधी फवारणी)

 

     5. बांधकाम विभाग      Department Code: AC05

  अक्र.   विभाग   तक्रारीचा प्रकार   तक्रार कोड (SMS Code)
  1     बांधकाम विभाग   नाली दुरुस्ती / नविन नाली बांधकाम / सांड्पाण्याचा निचरा   AC051
  2     बांधकाम विभाग   सिडी वर्क दुरुस्ती / नविन बांधकाम   AC052
  3     बांधकाम विभाग   मुरुम / चुरी टाकणे / रस्ता खडीकरण /डांबरीकरण/दुरुस्ती करणे   AC053
  4     बांधकाम विभाग   कुंपण बांधकाम / दुरुस्ती   AC054
  5     बांधकाम विभाग   मैदान दुरुस्ती   AC055
  6     बांधकाम विभाग   ईमारत बांधकाम दुरुस्ती   AC056
  7    बांधकाम विभाग   स्पीड ब्रेकर टाकणे / पुलाचे बांधकाम /दुरुस्ती   AC057
  8     बांधकाम विभाग   भुयारी गटार अंतर्गत रस्ते दुरुस्ती   AC058
  9     बांधकाम विभाग   पुतळे / चौक /परकोट सौंदर्यीकरण   AC059

 

   बातम्या आणि घटना |
  •    हायलाइट
अमरावती सार्वत्रिक निवडणूक 2017

 General Election
 General Election 2017
  •    ईतर लिंक्स

  Visitor Counts
You are visitor number

   


निवडणूक निकाल २०१२  |  साईट नकाशा  |  कामाच्या लिंक  |  संपर्क साधा  |  सर्वाधिकार धोरण  |  एफएक्यु  |  गोपनियता
© 2008-2009 Developed & Implemented By - ABM Knowledgeware Ltd.
This site is best viewed with 1024 X 768 Resolution