June 14, 2022
English Version
Welcome To अमरावती महानगर पालिका
 प्रशासन मुख्य   मुख्य पृष्ठ  
  •    क्विक लिंक्स
  •    स्थानिक संस्था कर
  •    तक्रार
  •    डाऊनलोड
  •    मतदान

ही सुवीधा सध्या उपलब्ध नाही.

Draft Development Plan of Amravati अमरावती शहराचा प्रारूप विकास आराखडा

Sr.no Title विषय View
1 Notice(English) सूचना (इंग्लिश)
2 Notice(Marathi) सूचना (मराठी)
3 Draft Development plan प्रारूप विकास आराखडा View
3.1 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09- PAGE NO 1 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09- PAGE NO 1
3.2 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09- PAGE NO 2 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09- PAGE NO 2
3.3 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 1 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 1
3.4 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 2 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 2
3.5 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 3 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 3
3.6 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 4 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 4
3.7 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 5 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 5
3.8 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 6 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 6
3.9 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 7 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 7
3.10 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 8 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 8
3.11 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 9 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 9
3.12 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 10 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 10
3.13 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 11 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 11
3.14 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 12 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 12
3.15 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 13 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 13
3.16 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 14 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 14
3.17 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 15 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 15
3.18 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 16 00AMRAVATI FINAL PLU 2018_10_09-SHEET NO 16
4 Draft Development plan Report प्रारूप विकास आराखडा अहवाल
5 Objection letter format हरकत /सुचनेचा नमुना


 Development Plan (old)      Details
 Image 1     View
 Image 2     View
 Image 3     View
 Image 4     View
   बातम्या आणि घटना |
ही सुवीधा सध्या उपलब्ध नाही.
  •    हायलाइट
महोदय / महोदया,
स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 च्या अनुषंगाने Amravati City Ranking करिता तयार आहे.
1969 या toll free नंबर वर Missed Call देवुन QCI मार्फत खालील प्रमाणे प्रश्न विचारण्यात येते.
तरी अमरावती शहरामधिल सर्व नागरीकांना विनंती करण्यात येते कि त्यांनी आपल्या मोबाईल वरुन 1969 या नंबर वर missed call देवुन
किंवा
येथे जावुन स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 च्या अनुषंगाने अमरावती शहराला जास्तीत जास्त Ranking प्राप्त करण्यासाठी feedback देवुन सहकार्य करावे ही विनंती.


Click here to Participate
Click here to Participate
  •    ईतर लिंक्स

  Visitor Counts
You are visitor number

  0 0 3 9 1 5  


सार्वत्रिक निवडणूक  |  साईट नकाशा  |  कामाच्या लिंक  |  संपर्क साधा  |  सर्वाधिकार धोरण  |  एफएक्यु  |  गोपनियता
© 2008-2009 Developed & Implemented By - ABM Knowledgeware Ltd.
This site is best viewed with 1024 X 768 Resolution