June 14, 2022
English Version
Welcome To अमरावती महानगर पालिका
 प्रशासन मुख्य   मुख्य पृष्ठ  
  •    क्विक लिंक्स
  •    स्थानिक संस्था कर
  •    तक्रार
  •    डाऊनलोड
  •    मतदान

ही सुवीधा सध्या उपलब्ध नाही.

                   SMS Complaint Service

 

अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रात तक्रार नोंदवीण्याकरिता


     अतिक्रमण, सार्वजनिक नळ / पाणी, बांधकाम (रस्ते/नाले/इमारत), उद्यान,
    स्वच्छता (सफाई/औषध फवारणी) ईत्यादी संबंधित तक्रार करिता   
     खालील दिलेल्या विभाग संबंधित कोड (SMS Code) सोबत आपल्या तक्रारीचे विवरण

     9970001312 या नंबर वर SMS करुन आपली तक्रार नोंदवा.

  Call on Toll-Free number
1800-233-6450


    SMS Complaints
<complaint-code><space> Your Message and send to 9970001312.


   >> SMS Complaints सेवा वापरायची कशी ? माहिती पुस्तीका पाहा
   >> SMS Complaint System - How to use ? (User Manual) Download here


   >> Download Android Mobile App for SMS Complaints Download here

 

    Dengue Complaints        SMS Code: AC046

  अक्र.   विभाग   तपशील   कोड (SMS Code)
  1     आरोग्य विभाग     डेंग्यू बद्दल तक्रार   AC046

 

    1. अतिक्रमण विभाग        Department Code: AC01

  अक्र.   विभाग   तक्रारीचा प्रकार   तक्रार कोड (SMS Code)
  1     अतिक्रमण विभाग     रस्त्यावरील अतिक्रमण   AC011
  2     अतिक्रमण विभाग     सार्वजनीक गल्लीतील अतिक्रमण   AC012
  3     अतिक्रमण विभाग     अवैध बांधकाम   AC013
  4     अतिक्रमण विभाग     अनधिकृत जाहिराती व होर्डिंग्स   AC014
  5     अतिक्रमण विभाग     इतर अतिक्रमण   AC015
  6     अतिक्रमण विभाग   अनधिकृत धार्मिक स्थळाबाबत   AC016

 

     2. उद्यान विभाग        Department Code:AC021

  अक्र.   विभाग   तक्रारीचा प्रकार   तक्रार कोड (SMS Code)
  1     उद्यान विभाग     उद्यान संबंधीत तक्रार   AC021
  2     उद्यान विभाग     वृक्ष प्राधिकरणसंबंधी तक्रार   AC022
  3     उद्यान विभाग     अवैध वृक्षतोडबाबत तक्रार   AC023
  4     उद्यान विभाग     इतर   AC024

 

     3. कार्यकारी अभियंता 2      Department Code: AC03

  अक्र.   विभाग   तक्रारीचा प्रकार   तक्रार कोड (SMS Code)
  1     कार्यकारी अभियंता 2   पाणीपुरवठा   AC031
  2     कार्यकारी अभियंता 2   हातपंप दुरुस्ती   AC032
  3     कार्यकारी अभियंता 2   सार्व.नळ दुरुस्ती   AC033
  4     कार्यकारी अभियंता 2   विद्युत पंप बोअरवेल/ सार्वजनिक विहीर   AC034

 

     4. स्वच्छता विभाग      Department Code: AC04

  अक्र.   विभाग     तक्रार कोड (SMS Code)
  1     स्वच्छता विभाग   झोन क्र 1   AC041
  2     स्वच्छता विभाग   झोन क्र 2   AC042
  3     स्वच्छता विभाग   झोन क्र 3   AC043
  4     स्वच्छता विभाग   झोन क्र 4   AC044
  5     स्वच्छता विभाग   झोन क्र 5   AC045
तक्रारीचा प्रकार - (नाली/रस्ते/गटार सफाई,कचरा उचलणे, सांडपाणी व्यवस्थापण, बेवारस प्राणी, औषधी फवारणी)

 

     5. बांधकाम विभाग      Department Code: AC05 and AC06

  अक्र.   विभाग   तक्रारीचा प्रकार   तक्रार कोड (SMS Code)
  1     बांधकाम विभाग   नाली दुरुस्ती / नविन नाली बांधकाम / सांड्पाण्याचा निचरा   AC051
  2     बांधकाम विभाग   सिडी वर्क दुरुस्ती / नविन बांधकाम   AC052
  3     बांधकाम विभाग   मुरुम / चुरी टाकणे / रस्ता खडीकरण /डांबरीकरण/दुरुस्ती करणे   AC053
  4     बांधकाम विभाग   कुंपण बांधकाम / दुरुस्ती   AC054
  5     बांधकाम विभाग   मैदान दुरुस्ती   AC055
  6     बांधकाम विभाग   ईमारत बांधकाम दुरुस्ती   AC056
  7    बांधकाम विभाग   स्पीड ब्रेकर टाकणे / पुलाचे बांधकाम /दुरुस्ती   AC057
  8     बांधकाम विभाग   भुयारी गटार अंतर्गत रस्ते दुरुस्ती   AC058
  9     बांधकाम विभाग   पुतळे / चौक /परकोट सौंदर्यीकरण   AC059
  10     बांधकाम विभाग   रस्त्यांवरिल खड्डे बाबत तक्रारी   AC060

 

     6. पर्यावरण विभाग      Department Code: AC061 to AC065

  अक्र.   विभाग   तक्रारीचा प्रकार   तक्रार कोड (SMS Code)
  1     प्रभाग क्र. 1 (रामपुरी कॅम्प)   ध्वनी प्रदुषन तक्रार निवारण केंद्र   AC061
  2     प्रभाग क्र. 2 (राजापेठ)   ध्वनी प्रदुषन तक्रार निवारण केंद्र   AC062
  3     प्रभाग क्र. 3 (हमालपूरा)   ध्वनी प्रदुषन तक्रार निवारण केंद्र   AC063
  4     प्रभाग क्र. 4 (बडनेरा)   ध्वनी प्रदुषन तक्रार निवारण केंद्र   AC064
  5     प्रभाग क्र. 5 (भाजीबाजार)   ध्वनी प्रदुषन तक्रार निवारण केंद्र   AC065

 

   बातम्या आणि घटना |
ही सुवीधा सध्या उपलब्ध नाही.
  •    हायलाइट
महोदय / महोदया,
स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 च्या अनुषंगाने Amravati City Ranking करिता तयार आहे.
1969 या toll free नंबर वर Missed Call देवुन QCI मार्फत खालील प्रमाणे प्रश्न विचारण्यात येते.
तरी अमरावती शहरामधिल सर्व नागरीकांना विनंती करण्यात येते कि त्यांनी आपल्या मोबाईल वरुन 1969 या नंबर वर missed call देवुन
किंवा
येथे जावुन स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 च्या अनुषंगाने अमरावती शहराला जास्तीत जास्त Ranking प्राप्त करण्यासाठी feedback देवुन सहकार्य करावे ही विनंती.


Click here to Participate
Click here to Participate
  •    ईतर लिंक्स

  Visitor Counts
You are visitor number

  0 0 3 9 1 5  


सार्वत्रिक निवडणूक  |  साईट नकाशा  |  कामाच्या लिंक  |  संपर्क साधा  |  सर्वाधिकार धोरण  |  एफएक्यु  |  गोपनियता
© 2008-2009 Developed & Implemented By - ABM Knowledgeware Ltd.
This site is best viewed with 1024 X 768 Resolution