August 04, 2022
English Version
Welcome To अमरावती महानगर पालिका
 प्रशासन मुख्य   मुख्य पृष्ठ  
  •    क्विक लिंक्स
  •    स्थानिक संस्था कर
  •    तक्रार
  •    डाऊनलोड
  •    मतदान

ही सुवीधा सध्या उपलब्ध नाही.

                Recruitments

 

   New Recruitments

 

 Sr.no  Details  Department  Date  View
 1. करार पद्धतीने विवक्षित काम करीता पात्र सेवानिवृत्त अधिकाऱयांची नियुक्ती करण्याबाबत. सामान्य प्रशासन विभाग  04-07-2018 View
 2. कंत्राटी पद्धतीवरील पदे.
स्त्री आरोग्य अधिकारी / डेटा एन्ट्री ऑपरेटर /कनिष्ट लिपिक /शिपाई
प्रजनन व बाल आरोग्य कार्यक्रम(फेज-२)  17-06-2018 View
 3. A)   राष्टीय शहरी आरोग्य अभियान कंत्राटी पद्धतीवरील पदभरती -२०१८

B) Selected Candidate For Interview
  सार्वजनिक आरोग्य विभाग  29-05-2018

 18-07-2018
View

Interview List
 4.  Recruitment for the post of Law Officer (Direct Recruitment)
सरळ सेवा भरती - विधी अधिकारी
  Judicial Dept
  विधी विभाग
 01-10-2015 View

 

   Archive - Old Expired Recruitment Ads     बातम्या आणि घटना |
  •    हायलाइट
महोदय / महोदया,
स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 च्या अनुषंगाने Amravati City Ranking करिता तयार आहे.
1969 या toll free नंबर वर Missed Call देवुन QCI मार्फत खालील प्रमाणे प्रश्न विचारण्यात येते.
तरी अमरावती शहरामधिल सर्व नागरीकांना विनंती करण्यात येते कि त्यांनी आपल्या मोबाईल वरुन 1969 या नंबर वर missed call देवुन
किंवा
येथे जावुन स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 च्या अनुषंगाने अमरावती शहराला जास्तीत जास्त Ranking प्राप्त करण्यासाठी feedback देवुन सहकार्य करावे ही विनंती.


Click here to Participate
Click here to Participate
  •    ईतर लिंक्स

  Visitor Counts
You are visitor number

  0 0 3 5 2  


सार्वत्रिक निवडणूक  |  साईट नकाशा  |  कामाच्या लिंक  |  संपर्क साधा  |  सर्वाधिकार धोरण  |  एफएक्यु  |  गोपनियता
© 2008-2009 Developed & Implemented By - ABM Knowledgeware Ltd.
This site is best viewed with 1024 X 768 Resolution
java.sql.SQLException: ORA-01578: ORACLE data block corrupted (file # 4, block # 33101) ORA-01110: data file 4: 'D:\APP\ADMINISTRATOR\ORADATA\ORCLUNI\USERS01.DBF'