December 29, 2021
English Version
Welcome To अमरावती महानगर पालिका
 प्रशासन मुख्य   मुख्य पृष्ठ  
  •    क्विक लिंक्स
  •    स्थानिक संस्था कर
  •    तक्रार
  •    डाऊनलोड
  •    मतदान

ही सुवीधा सध्या उपलब्ध नाही.

    माहीती देण्याचा अधिकार

ही माहीती नागरीकांपढे "माहीतीचा अधीकार सेवा २००५" च्या अनुसार सादर करण्यात आली आहे.

विभाग निवडा:
  विषय   Download  
 1 संगणक विभाग डाऊनलोड  (1870.2 KB)
 2 शिक्षण विभाग डाऊनलोड  (93.83 KB)
 3 झोन क्र. 1 डाऊनलोड  (80.29 KB)
 4 कार्यकारी अभियंता - 1 डाऊनलोड  (628.29 KB)
 5 जकात विभाग डाऊनलोड  (75.74 KB)
 6 महिला व बाल विकास विभाग डाऊनलोड  (396.41 KB)
 7 लेखापरिक्षण विभाग05-19 डाऊनलोड  (126.79 KB)
 8 सहायक संचालक नगर रचना विभाग डाऊनलोड  (162 KB)
 9 स्वच्छता विभाग डाऊनलोड  (8.03 KB)
 10 झोन क्र 4 डाऊनलोड  (160.45 KB)
 11 पर्यावरन विभाग डाऊनलोड  (124.98 KB)
 12 पशुवैद्यकिय विभाग डाऊनलोड  (88.36 KB)
 13 कर निर्धारण व संकलन विभाग डाऊनलोड  (157.11 KB)
 14 पुर्व प्रभागीय कार्यालय हमालपूरा डाऊनलोड  (193.26 KB)
 15 सांख्यिकी विभाग डाऊनलोड  (2199.45 KB)
 16 प्रभाग क्र.5 भाजीबाजार डाऊनलोड  (360.17 KB)
 17 उद्यान विभाग डाऊनलोड  (38601.22 KB)
 18 वैद्यकीय आरोग्‍य अधिकारी(स्‍वच्‍छता) डाऊनलोड  (105.73 KB)
 19 क्रिडा विभाग डाऊनलोड  (190.79 KB)
 20 सार्व. आरोग्‍य विभाग (स्‍वास्‍थ्‍य ) डाऊनलोड  (591.34 KB)
 21 जनसंपर्क विभाग- माहिती अधिकार 2005 डाऊनलोड  (362.09 KB)
 22 स्‍थानिक संस्‍था कर विभाग (माहिती अधिकार 2005) डाऊनलोड  (273.78 KB)
 23 बाजार व परवाना विभाग (माहिती अधिकार 05-14) डाऊनलोड  (127.74 KB)
 24 भांडार विभाग 2005-15 डाऊनलोड  (97.38 KB)
 25 प्रकाश विभाग (माहिती अधिकार 05-14) डाऊनलोड  (131.5 KB)
 26 कार्यकारी अभियंता-1(माहिती अधिकार 05-14) डाऊनलोड  (1119.23 KB)
 27 अग्निशमन विभाग डाऊनलोड  (67.06 KB)
 28 विधी व कायदेविषयक तज्ञ डाऊनलोड  (59.52 KB)
 29 सामूान्‍य प्रशासन विभाग डाऊनलोड  (164.54 KB)
 30 राष्‍ट्रीय नागरी उपजिविका अभियान 15 डाऊनलोड  (789.43 KB)
 31 नगरसचिव विभाग माहिती अधिकार 19 डाऊनलोड  (114.6 KB)
 32 शहर अभियंता बांधकाम विभाग म‍ाहितीअधिकार -16 डाऊनलोड  (936.84 KB)
 33 निवडणूक विभाग डाऊनलोड  (86.69 KB)
 34 राजापेठ झोन २- माहितीचा अधिकार अधिनियम,२००५ (RTI) डाऊनलोड  (146.39 KB)
 35 अग्निशमन विभाग माहितीचा अधिकार ०५-१७ डाऊनलोड  (141.99 KB)
   बातम्या आणि घटना |
  •    हायलाइट
महोदय / महोदया,
स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 च्या अनुषंगाने Amravati City Ranking करिता तयार आहे.
1969 या toll free नंबर वर Missed Call देवुन QCI मार्फत खालील प्रमाणे प्रश्न विचारण्यात येते.
तरी अमरावती शहरामधिल सर्व नागरीकांना विनंती करण्यात येते कि त्यांनी आपल्या मोबाईल वरुन 1969 या नंबर वर missed call देवुन
किंवा
येथे जावुन स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 च्या अनुषंगाने अमरावती शहराला जास्तीत जास्त Ranking प्राप्त करण्यासाठी feedback देवुन सहकार्य करावे ही विनंती.


Click here to Participate
Click here to Participate
  •    ईतर लिंक्स

  Visitor Counts
You are visitor number

  0 0 1 1 3 8  


सार्वत्रिक निवडणूक  |  साईट नकाशा  |  कामाच्या लिंक  |  संपर्क साधा  |  सर्वाधिकार धोरण  |  एफएक्यु  |  गोपनियता
© 2008-2009 Developed & Implemented By - ABM Knowledgeware Ltd.
This site is best viewed with 1024 X 768 Resolution